INTEGRÁLT VÁLLATI POLITIKA
A MIDI EUROPE cég vezetése meghatározta vállalati politikáját és megállapította, hogy ez a politika:
 
- alkalmas a szervezet céljainak elérésére, illetve tevékenysége, termékei és szolgáltatásai környezeti hatásainak figyelembevétele szempontjából;
- arányban áll a szervezet kockázatainak jellegével és terjedelmével;
- tartalmazza az állandó fejlődés és a szennyezésmegelőzés terén vállalt kötelezettségnek; ennek része a baleset- és munkahelyi betegségek megelőzése;
- tartalmazza az érvényes jogszabályok és a szervezet által vállalt további követelmények betartása terén vállalt kötelezettségeket, amelyek a szó szoros értelmében vett, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság szemszögéből értékelt környezetvédelmi és saját kockázati szempontokat érintik;
- hivatkozási alapot biztosít a cég céljainak meghatározásához és vizsgálatához;
- rögzítve van, alkalmazzák és tevékenyen frissítik;
- valamennyi személy ismeri, aki a szervezet részére vagy annak nevében dolgozik;
- a nyilvánosság és az összes érdekelt fél rendelkezésére áll;
- állandó ellenőrzés alatt áll, hogy mindenkor megfeleljen a szervezet követelményeinek

NTEGRÁLT CÉGPOLITIKA
(minőség - biztonság – környezetvédelem)

A MIDI EUROPE vonatkozási helyszín Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Svájc, Szerbia, Montenegró, Románia, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és a Cseh Köztársaság, valamint az ISUZU Motors Limited csoporthoz tartozó multinacionális vállalatok számára, amelyek kötelezték magukat a környezetvédelmi szempontok betartására, illetve alkalmazottaik védelmére. Az ISUZU Motors Limited " vállalat központi célját; csúcsminőségű dízeltermékek előállítását, különös tekintettel és odaadással a korszerű dízeltechnológia által biztosított környezetvédelmet szem előtt tartva", a MIDI EUROPE arra törekszik, hogy teljes mértékben biztosítsa az általa nyújtott szolgáltatások és az Ügyfelek kívánságainak összhangját, tekintettel a jogszabályi követelmények, a pontosság és az Ügyfél kívánságaira való rugalmas reagálás szempontjainak betartására.
A cégvezetés meggyőződése, hogy a vállalat előtt álló kihívásokra a Teljes Minőség és az Állandó Fejlődés korszerű felfogásának elsajátításával kell válaszolni. A minőséget ezért a szervezet hatékonysága szempontjából stratégiai fontosságú értéknek tartja, amelyet, megelőző szándékkal, az összes cégtevékenység biztosítása során figyelemmel kíséri. A vezetés ugyanakkor tudatában van annak, hogy küldetésének teljesítése során köteles betartani a környezetszennyezés mértékének csökkentése, valamint a munkahelyi balesetek és a foglalkozási betegségek arányának csökkentésével kapcsolatos követelményeket és érvényes jogszabályokat.
Minden cégtevékenység az alábbi, előre meghatározott célok alapján zajlik:
-olyan termékek gyártása és szolgáltatások nyújtása, amelyek teljes mértékben megfelelnek az Ügyfél követelményeinek a megbízható minőség biztosítása terén, mindemellett szem előtt tartva a környezetvédelem és a munkahelyi egészség- és biztonságvédelem terén érvényes jogszabályi korlátokat;
-a rendelkezésre álló technológiákat a munkavégzési módszerek és a termelés hatékonyságának jobbá tételére, a környezetszennyezés mértékének csökkentésére, és a munkahelyi balesetek, illetve foglalkozási betegségek megelőzésének szolgálatába állítani;
-az Ügyféllel fenntartott kapcsolatok során kiépült bizalom megerősítése
-az alkalmazottaknak az adott szakmán belül elért szakképzettségi szintjének további emelése;
-a környezeti hatások felismerése és elemzése, illetve az egyes tevékenységekből eredő kockázatok megítélésének frissítése;
-a környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartó viselkedés meghonosítása a munka- és egészségvédelem terén a márkakereskedők, az alkatrész-kereskedők, valamint a MIDI EUROPE vállalattal együttműködő szervizek körében;
-kifejezésre juttatni a ISUZU Motors Limited társaság akaratát, melynek az a célja, hogy a versenytársaktól eltérően egyre hatékonyabb eljárásokat vezet be a globális " felmelegedés megelőzése " és a környezetvédelmi szempontok betartása érdekében. A tevékenységet úgy kell beállítani, hogy minden egyes alkalmazottnak elegendő oka legyen munkavégzése során tudatosítani munkája minőségi, környezet- és munkabiztonsági szempontjait;
-a belső potenciál fokozása az alkalmazottak bekapcsolása útján úgy, hogy saját munkáját mindenki az egész vállalat sikere szempontjából értékelje
-állandó elemzést, optimalizálást és meghatározást biztosítani azoknak a módszereknek a meghonosítása során, amelyek lehetővé teszik a hibák megelőzését, az időveszteségek kizárását és a megkövetelt tulajdonságoknak való megfelelést.

Az említett általános jellegű célok " mellett " a cégvezetés a beiktatott irányítási rendszer rendszeres felülvizsgálata során meghatározza a további konkrét célokat, amelyeket a meghatározott időkeret lejárása után folyamatosan felülvizsgál majd.

 
 

Információbiztonsági politika

A politika leírása

A Midi Europe biztonsági politikája a szervezet elkötelezettségét mutatja az ügyfelek és harmadik felek iránt, valamennyi tevékenységében garantálva az információk, illetve az azok kezelésére szolgáló fizikai, logikai és szervezési eszközök biztonságát.

A Midi Europe információbiztonsági politikája a következő elveken alapul:
A szervezet részére a kezelt információk teljeskörű ismeretének és azok kritikusság szempontjából történő mérlegelésének biztosítása a megfelelő védelmi szintek életbe léptetésének elősegítése érdekében.
Az információkhoz való hozzáférés biztosítása oly módon, hogy megelőzze a nem engedélyezett vagy jogtalanul végrehajtott adatkezelést.
Annak biztosítása, hogy a szervezet és a harmadik fél az információk kezelésében együttműködjön a megfelelő szintek betartását célzó eljárásokat alkalmazva.
Annak biztosítása, hogy az információk kezelésében együttműködő szervezet és harmadik fél ismerjék a biztonsághoz kapcsolódó problémaköröket.
Annak biztosítása, hogy az információs rendszerre és a vállalati biztonsági szintekre ható rendellenességek és balesetek azonnal felismerésre és megfelelően kezelésre kerüljenek a hatékony megelőzési rendszereken, a kommunikáción és a válaszreakción keresztül annak érdekében, hogy az ügymenetre gyakorolt hatásuk minimálisra csökkenjen.
Annak biztosítása, hogy a telephelyekre és az egyes vállalati létesítményekbe való bejutás kizárólag engedéllyel rendelkező személyek által történhessen, a területek és a vagyontárgyak biztonságának megőrzése céljából.
A törvényi előírásoknak való megfelelés és a harmadik féllel kötött szerződésekben meghatározott kötelezettségek betartásának biztosítása.
Az információs rendszerek sebezhetőségének vizsgálata, illetve a rendellenességek és a balesetek feltérképezése a szolgáltatások és információk elérhetőségének és biztonságának megőrzésre érdekében.
A vállalati üzletmenet folytonosságának és a katasztrófa utáni helyreállásnak a biztosítása a meghatározott biztonsági eljárások alkalmazásával

 

Közlés időpontja: 23/06/2017

Katalógus - Szervezeti modell - Etikai kódex