Adatvédelem

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban „Rendelet”) 13. cikke értelmében tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott adatok adatkezelője a MIDI EUROPE SRL, székhelye: Via Crosaron sn – 37053 Cerea (VR), adóazonosító jele és adószáma: 02560040236.

Az adatvédelmi felelős adatai

Név: Colin & Partners S.r.l. a Socio Unico – Valentina Frediani (RPD)

Adószám: 01651060475

Ország: Italia

Cím: Via Privata Maria Teresa, 7

Irányítószám: 20123

Város: Milano

Tartomány: MI

Telefon: 0287198390

 

Email: dpo.midieurope@midigroup.it

PEC: colinpartners@pec.it

 

Az adatvédelemmel megbízott adatai (az adatkezelő/kezelő jelőlt személy )

Vezetéknév: Frediani

Keresztnév: Valentina

 

Kapcsolatadatok

E- mail: dpo.midieurope@midigroup.it

PEC: colinpartners@pec.it

 

Böngészési adatok
A weboldal üzemeltetésére használt informatikai rendszerek és számítógépes programok olyan személyes adatokat gyűjtenek, amelyek átvitele magától értetődő az internetes kommunikációs protokollok használatában (pl. az internethez csatlakozó felhasználók által használt számítógépek IP-címe vagy domainneve, az igényelt erőforrások URI címe – Uniform Resource Identifier –, a kérelem időpontja, a kérelemnek a szerverre történő elküldéséhez használt módszer, a válaszként kapott fájl mérete, a szerver által adott válaszállapotról szóló numerikus kód – sikeres kimenet, hiba stb. – és az operációs rendszerrel és a felhasználó informatikai környezetével kapcsolatos egyéb paraméterek). Jóllehet az információk nem azért kerültek összegyűjtésre, hogy társítsák őket az azonosított érintettekkel, természetüknél fogva – a harmadik fél által tárolt adatokkal történő feldolgozáson és a hozzájuk kapcsolódó adatokon keresztül – lehetővé tehetik a felhasználók azonosítását.

Ezeket az adatokat kizárólag a weboldal használatával kapcsolatos statisztikai információk beszerzésére használják, valamint a weboldal helyes működésének ellenőrzésére, ezek az adatok nem kapcsolódnak a felhasználó semmilyen, azonosításra alkalmas adatához, és a feldolgozás után azonnal törlődnek. Az adatok felhasználhatók arra, hogy megállapítsák a felelősséget az oldallal szemben feltételezhetően elkövetett számítógépes bűncselekmények esetén.

A felhasználó által önként megadott adatok
Az oldal megtekintéséhez nem szükséges a felhasználó személyes adatainak átadása.
Mindazonáltal a MIDI EUROPE SRL vállalattal történő esetleges, választható, explicit és spontán, e-mailen vagy postai úton történő kapcsolatfelvétel, valamint a honlapon feltüntetett isuzuitalia@midieurope.it címre történő üzenetküldés – mivel a kérések megválaszolásához szükséges – a feladó címének, e-mail-címének vagy telefonszámának, valamint a kapcsolódó kommunikációban szereplő egyéb személyes adatának megszerzését vonja maga után.
Ezeket az adatokat kizárólag a felhasználó kérésére történő válaszadás céljából használják, és csak akkor adhatók át harmadik fél számára, ha az a válaszadás érdekében szükséges.

Az e célból történő adatkezeléshez nem szükséges az Ön beleegyezése, mivel a kezelésük annak a szerződésnek a végrehajtásához kell, melynek Ön is részét képezi vagy az Ön kérésére alkalmazott előszerződéses lépések végrehajtásához szükséges (6. cikk, 1. bekezdés b. pont), valamint, ahol alkalmazható, ha a jogi kötelezettség végrehajtásához szükséges (a Rendelet 6. cikk, 1. bekezdés a. pontja).

Az adatok kezelését – amely az adatok gyűjtéséből, nyilvántartásából, szervezéséből, tárolásából, tanulmányozásából, feldolgozásából, módosításából, kiválasztásából, kivonatolásából, összehasonlításából, használatából, összekapcsolásából, zárolásából, kiadásából, terjesztéséből, törléséből, megsemmisítéséből áll, beleértve a fent említett tevékenységek közül kettő vagy több kombinációját – a MIDI EUROPE SRL által kijelölt alkalmazottak olyan eljárásokkal, technikai és informatikai eszközökkel végzik, amelyek védik az Ön adatainak titkosságát és biztonságát.

Ezeket az adatokat szigorúan a kért szolgáltatás igénybevételéhez szükséges ideig őrzik meg, és ezt követően azonnal törlésre kerülnek, kivéve további, jogszabály által előírt megőrzési kötelezettségek esetén. Adatait nem terjesztjük.
A MIDI EUROPE SRL a tevékenységének és a fenti céloknak megfelelően a nevében és az utasításai szerint adatkezelőként működő harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. Olyan felekről van szó, akik a MIDI EUROPE SRL részére feldolgozó vagy eszközszolgáltatásokat nyújtanak (pl. informatikai szolgáltatások a weboldal működtetéséhez). Az alábbiakban felsorolt kapcsolatok egyikének segítségével teljes és naprakész listát kérhet a kezelésért felelős felekről.

Előfordulhat, hogy az adatokat továbbítjuk az Európai Unió olyan országaiba, amelyekben a MIDI EUROPE SRL vagy annak szolgáltatóinak székhelyei vagy szerverei megtalálhatók. Az adatok nem kerülnek továbbításra az Európai Unión kívülre.
Ön bármikor jogosult a hatályos jogszabályok által biztosított jogok gyakorlására, beleértve a következő jogokat:
•    megerősítést kapni a személyes adatok meglétének tényéről, és hozzáférni azok tartalmához;
•    személyes adatainak frissítése, módosítása és/vagy javítása;
•    kérelmezni az adatok törlését (feledés), névtelenné tételét, a jogtalanul kezelt adatok zárolását vagy az adatkezelés korlátozását;
•    törvényes okokból kifogásolni a kezelést;
•    megkapni az Ön által megadott adatok másolatát, és kérni, hogy ezeket az adatokat továbbítsák egy másik adatkezelőnek;
a fenti jogokat a következő e-mail-címen a MIDI EUROPE SRL részére küldött speciális kérelem által tudja gyakorolni: siver@midigroup.it

A hírlevél lemondása
A Felhasználó bármikor leiratkozhat a MIDI EUROPE SRL hírleveléről az e-mailben megadott utasításokat követve.